Sök:

Två hjältar, två öden

Röde Orm och Arn i den muslimska världen


Jämförelse mellan hur huvudpersonen i böckerna om Arn av Jan Guillou och huvudpersonen i böckerna om Röde Orm av Frans G. Bengtsson hanterar mötet med en för deras tid främmande kultur och religion.

Författare

Feride Kaplan

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..