Sök:

Livscykelanalys - en miljöorienterad rapport


Den textila industrin, en egen värld, är nu under rampljuset som en av de största miljöpåverkande industrierna. Precis som i fallet med många andra industrier så måste textilbranschen intensivt arbeta med att minska sin negativa påverkan på miljön. Slutmålet måste vara att helt balansera uttagen och insättningarna så att man skapar en bransch som blir klimat- och miljöneutral. I denna rapport har en livscykelanalys gjorts på en underställströja från Helly Hansen tillverkad av 99 % polypropylene. Inom denna livscykelanalys har vi noggrant studerat och undersökt fakta för att hitta de processer som har den största påverkan på miljön. Genom att undersöka material, energi- och resursförbrukning har lösningar för andra mindre miljöpåverkande alternativ tagits fram. Helly Hansen är ett företag som aktivt arbetar med att minska sin miljöpåverkan. De är bland annat medlemmar i Bluesign och driver inom denna organisation ett intensivt arbete för miljövänligare produkter, material och processer. Dock finns det ytterligare åtgärder som kan göras för att reducera en produkts miljöpåverkan. Ett exempel är att göra en livscykelanalys för att optimera produktionen. Som läsare av denna rapport är det upp till var och en att bestämma om de lösningarna som presenteras är värda att genomföra eller om livscykeln redan är optimerad utifrån ett miljöperspektiv och nuvarande förutsättningar. he textile industry, a world of its own, has now come under the spotlight for its role as one of the most affecting industries on the environment. It is important to make a change so that the natural balance doesn?t reach its limit and turn for the worse, beyond salvation. This report is a creation and a study of a lifecycle analysis for a Helly Hansen baselayer top made out of 99 % polypropylene. The goal was to identify processes which have primal impacts on the environment and are the cause of the largest emissions. By studying the materials used, energy and resource consumption, easy solutions have been established to lower emissions that are harming our eco-system for example by increasing the greenhouse effect. By controlling the consumption of energy and resources of a product in the textile industry, the environmental impact can be reduced. Helly Hansen is a company that actively works to reduce their carbon footprint by, amongst others, being members of the Bluesign group. However there are further measures that can be taken to reduce the impact on the environment, for example by doing lifecycle analyses to optimize production. It is up to the reader of this report to decide if the solutions for optimization presented are worth the investment given current conditions and the impact on the environment.

Författare

Elisabeth Grönberg Rebecca Sjölander

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..