Sök:

Drop Dead Gorgeous

en analytisk studie av bilder i svenska modebloggar


En studie av vilka kroppsideal som råder i svenska modebloggar.

Författare

Pernilla Håkansson Zandra Steffert

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Centrum för genusvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..