Sök:

Övervakningsapplikation för Windows 8 surfplatta


I dagsläget finns inget system som övervakar en tullstation utan att man måste vara på plats på kontoret eller stationen.Denna rapport handlar om utvecklingen av en övervaknings applikation i Windows 8 store app miljö på uppdrag av Combitech AB mot kunden Kapsch TrafficCom. Applikationen utvecklades mot en Windows 8 surfplatta för att kunna övervaka en tullstation.Användargränssnitt är utvecklat i XAML och dess logik i C#. Onion Architecture har används för att bygga upp arkitekturen i applikationen.Resultatet av examensarbetet blev en fungerande prototyp av en övervaknings applikationen till en Windows 8 surfplatta, där innehållet genereras av en simulator. Applikationen visar användaren information om en specifik tullstation, exempelvis passager och event. 

Författare

Fredrik Larsson Fredrik Falkesand

Lärosäte och institution

Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..