Sök:

Återhämtningsförmåga efter en stressupplevelse hos röda djungelhöns (Gallus gallus) och domesticerade värphöns, White Leghorn

Ett projektförslag för ämnet biologi på gymnasiet


Många elever ser naturvetenskapliga ämnen som svåra och tappar lätt intresset om inte läraren presenterar ämnet tillfredsställande. Jean Piaget har haft stor betydelse inom pedagogiken, då han menade att intelligens är en metod som barn kan lära sig genom att utforska och laborera. Genom möjligheten att få göra en observationsstudie på höns kom tanken att omarbeta denna till ett etologiprojekt för biologiämnet på gymnasiet. Projektet innebär att eleverna får arbeta med en observationsstudie från grunden, och goda möjligheter finns att integrera andra ämnen i detta. Människan började domesticera höns för tusentals år sedan, en process där djur utvecklar ett adaptivt beteende till människan och dess miljö. Drygt hundra år tillbaka startade den intensiva aveln på höns som gett upphov till dagens tamhöns (Gallus gallus domesticus). White Leghorn är en av de domesticerade raserna avlad för hög äggproduktion, och härstammar från det röda djungelhönset (Gallus gallus). Studiens syfte var att se hur lång tid det tog för höns att återhämta sig efter en stressupplevelse och om det fanns en skillnad i återhämtningsförmågan mellan raserna. Resultaten tyder på att hönsen återhämtat sig efter 130 minuter, men vissa beteenden visade en signifikant skillnad med avseende på ras, kön och tid. White Leghorn verkade bli mer påverkade av stressmomentet och uppvisade både stressade och avslappnade beteenden. Trots detta verkar de ha en effektivare återhämtning än djungelhönsen som uppvisade procentuellt mer komfortbeteenden, vilket i detta sammanhang kan indikera stress då olika beteendemekanismer kan interagera i djuret och trigga igång ett utforskande beteende vid låga stressnivåer.

Författare

Sandra Hultberg

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..