Sök:

Wimps and Posers

Maskulina ideal och föreställningar i hårdrocksvärlden


No abstract

Författare

Annica Hedbrant

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..