Sök:

Whiskey on the rocks - En stund av njutning i sällskap med Graham Allison


Denna uppsats lyfter ut Graham Allisons tre teorier från boken Essence of decision och applicerar dessa på U 137-krisen. Krisen inträffade 1981 då en sovjetisk ubåt gick på grund utanför Karlskrona. Var och en av de tre teorierna är ursprungligen gjorda för att förklara beslutsfattandet under Kubakrisen utifrån olika perspektiv. Uppsatsen prövar de tre teorierna på U 137-krisen och utser den teori som bäst förklarar utrikespolitiskt agerande under krisen. Huvuddelen av uppsatsen beskriver de tre teorierna Rational actor model, Organizational Behavior samt Governmental Politics och applicerar dessa på U 137-krisen. Fokus ligger på det svenska beslutsfattandet. Efter detta utser vi teorin Organizational behavior till vinnare då det visat sig att just denna teori gett den bästa förklaringen utifrån kriterierna förklaringskraft, enkelhet samt största svaghet. Slutligen diskuterar vi resultatet.

Författare

Arvid Orander Erik Wenander

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..