Sök:

Vietnams medlemskap i WTO – En möjlighet till minskad korruption?


: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur korruptionen i Vietnam påverkar företagsverksamheten ur företagens och organisationernas perspektiv. Vidare är syftet att redogöra för vad företagen och organisationerna anser att Vietnams medlemskap i WTO kan bidra med för att minska korruptionsrisken. Vi ser att påverkan av korruptionen på företagsverksamheten uppfattas av samtliga företag och organisationer som negativ. WTO och dess medlemskap bedöms kunna påverka genom ökad transparens, öppenhet och tydligare spelregler. WTO och dess medlemskap skulle utöver dagens inflytande också genom att bli berättigade till sanktioner mot landet, kunna minska korruptionen. Dessutom skulle WTO genom ökad informationsspridning för effektivisering av administrativa system kunna minska korruptionen i Vietnam.

Författare

CHRISTINA HSU

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Department of Business Administration

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..