Sök:

Välgörenhet 2.0

En studie om välgörenhetsorganisationers externa kommunikationsarbete över sociala medier.


Syftet med studien är att ta reda på hur välgörenhetsorganisationer idag använder sig av sociala medier i sitt externakommunikationsarbete. Resultatet visar på att välgörenhetsorganisationer inte användersociala medier till dess fulla potential. Det främsta syftet föranvändningen av sociala medier är fortfarande främst att spridainformation och organisationens budskap. 

Författare

Peter Börjesson Daniel Wårdh

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..