Sök:

Tidsberoende kvantkemiska beräkningar av optisk absorption hos polymerer och molekyler med litet bandgap


The vertical electronic excitation energies for the narrow-bandgap polymers LBPF, EP37 and EP62 have been calculated using Density Functional Theory (DFT). Also the vertical excitation energies for the acceptor unit of LBPF have been calculated using the Hartree-Fock (HF), DFT and Coupled Cluster (CC) methods. The calculations cover the visible and infrared wave length region and two strong transitions are obtained, one corresponding to the pi to pi* transition and one corresponding to the pi to Acceptor transition. The excitation energies obtained from DFT are below the corresponding experimental results and attempts have therefore been made to perform bench-marking calculations using a hierarchy of CC methods.

Författare

Helena Södergren

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..