Sök:

The heartbeat of change

Ett hjälpmedel för ledare vid organisationsförändringar


Sammanfattning Den här studien har som syfte att ta fram en ny förändringsmodell som ledare kan ha som hjälpmedel vid organisationsförändringar. Syftet är även att belysa ledarens betydande roll och dess påverkan vid organisationsförändringar. Intervjuer med medarbetare i banksektorn har gjorts och knutits ihop med relevant teori. Forskarna har bland annat velat få fram medarbetarnas upplevelser kring organisationsförändringar samt ledarens agerande. Studiens resultat visar att kommunikation, motivation och delaktighet tillsammans med en demokratisk ledarskapsstil kan göra att medarbetare upplever organisationsförändringar som något positivt. Utifrån detta resultat har en ny förändringsmodell i form av ett hjärta framställts. Studien är begränsad till medarbetare och deras tankar kring förändringsledning.Keywords: Organisationsförändring, ledarskap, medarbetare, förändringsmodell

Författare

Anna Caracolias Mathilda Wasting

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..