Sök:

Teknik i Sverige och England

En jämförelse mellan två teknikämnens framväxt


Syftet med arbetet är att beskriva och jämföra teknikämnet i Sverige och England. Syftet har varit att ta reda på varför teknik blev ett obligatoriskt ämne i de båda länderna, hur teknikämnets bakgrund ser ut, samt hur teknikämnet ser ut idag i de båda ländernas kursplan. Orsakerna till att teknikämnet blev obligatoriskt var ungefär samma i Sverige och England, men olika skäl var olika viktiga. I Sverige var det huvudsakliga skälet att öka den tekniska allmänbildningen. I England var det viktigast att öka teknikämnets status. Teknikämnet i England har sina rötter i olika praktiska ämnen som t.ex. slöjd. Det svenska teknikämnet räknades till ett av de naturvetenskapliga ämnena i Lgr80. Det var först med Lpo 94 teknik blev ett helt eget ämne. Idag är teknikämnet i Sverige ett ämne med stor frihet för lärarna medan det engelska teknikämnet är mer detaljstyrt.

Författare

Åsa Kjellberg

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..