Sök:

Stora Starka Män- Behandling och missbruk av anabola androgena steroider


Denna kvalitativa studie handlar om några behandlares upplevelser och erfarenheter kring vilka personer som hamnar i missbruk av anabola androgena steroider(AAS). Den belyser även vilken behanding som finns för problematiken. För att erhålla empiri används semistrukturerade intervjuer på fyra personer som arbetar med behandling av AAS. Resultatet visar att man kan kategorisera AAS-användare i tre olika grupper. När klienter kommer till behandling är det viktigt att man ser till helhetsbilden och att man ser varje individ för sig. Metoder som finns är terapi för det sjuka kroppsidealet, hjälp med träningsmissbruket, läkemedelsassisterad behandling samt annan psykosocial terapi. En intressant slutsats är att det finns hjälp att få vid AAS-missbruk, men tyvärr finns det inte resurser att hjälpa alla. Det finns fortfarande mycket kvar att lära inom ämnet och man behöver forska kring fler och bättre behandlingsmetoder som kan passa vid detta missbruk.

Författare

Marcus Bergstrand Petra Frantz

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..