Sök:

Stadsplanering med fokus pa? ma?nniskan

En studie med fyra utga?ngspunkter i att tolka och fa?nga upp ma?nniskans fo?rva?ntningar


Jag har valt att studera fyra olika samtida sa?tt att fa?nga upp ma?nskliga fo?rva?ntningar i staden. Jag studerar varje angrepps- sa?tt genom att utfo?ra litteraturstudier, studera ett exempel och intervjua en person. Syftet a?r att fo?ra en diskussion. De fyra angreppssa?tten a?r inte en definition av ?Stadsplanering med fokus pa? ma?nniskan? utan fyra nedslag i en diskussion kring hur man kan fo?regripa ma?nskliga fo?rva?ntningar inom a?mnet fysisk planering. Jag an- va?nder mig av en illustrativ metod som utga?r fra?n fyra aspekter och so?ker mig vidare utifra?n dessa fo?r att fo?rso?ka finna o?kad kunskap och konsensus. Slutligen vill jag ja?mfo?ra mina iaktta- gelser fo?r att finna ro?da tra?dar eller ide?er som skiljer sig fra?n varandra. Min uppsats behandlar fyra olika sociala utga?ngspunkter fo?r stadsbyggnad utifra?n deras mo?jlighet att fa?nga upp ma?nskliga fo?rva?ntningar i fysisk planering: 1. Generella sociala behov - Att fo?rha?lla sig till ma?nniskans sociala beteende. 2. Anpassningsfo?rma?ga - Stadens flexibilitet och dess adaptiva fo?rma?ga att anpassa sig till ma?nniskan. 3. Koordination, deltagande och dialog - Att bredda delaktigheten i planeringsprocessen. 4. Generativ stadsbyggnad - Stadsplanering som ett sa?tt att generera o?kad ?livskvalitet?. Arbetet innehåller även en bilaga med 70 metoder listade för medborgardeltagande.

Författare

Gustav Magnusson

Lärosäte och institution

Sektionen för planering och mediedesign

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..