Sök:

Skönlitteraturens roll i svenskundervisningen

Litteratursynen som speglas i läroplanen och motiveringar till litteraturundervisning


The aim of this study is to investigate the view of literature that shines through in the Swedish curriculum for secondary school, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. The idea is that this view of literature becomes visible when analyzing the curriculum?s ways of legitimating the teaching of literature and its relation to the use of a literary canon. The analysis compares the phrases from the curriculum regarding the teaching of literature and compares these phrases with the various literary visions that earlier scholars advocate. Based on these comparisons, discussions are raised about the pros and cons of the curriculum's ways of legitimating the teaching of literature and its relation to the use of a literary canon. My conclusions are that literature does not necessarily carry an inherent goodness and that all literature ? regardless of genre or text type ? can have a place in the teaching of Swedish as long as the way that the literature is being used is tailored to the purposes of literature-centered education.

Författare

Fredrik Hallberg

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Centrum för språk- och litteraturdidaktik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..