Sök:

Skolans engageman inom dyslexi


Skolans engagemang inom dyslexi- Hur ser verksamma pedagoger på sin kunskap om dyslexi? är ett arbete av Cornelia Applehoff och Ylva Svebrant. En undersökning om den kunskap fyra pedagoger och två rektorer på tre olika skolor har om dyslexi. Arbetet undersöker även vilka insatser skolorna sätter in för att hjälpa eleverna. Syftet med arbetet är att ta reda på hur verksamma pedagoger ser på dyslexi samt hur de arbetar med de elever som får denna diagnos Frågeställningarna vi valt att använda är Hur ser verksamma pedagoger på deras kunskaper kring dyslexi? När och vilka insatser sätter skolan in för att hjälpa elever med dyslexi och hur tillämpas de? Det finns mycket forskning på ämnet dyslexi. Esther Stadler är en av forskarna vi kommer att presentera under tidigare forskning. Vi har valt att ta till oss den forskning och litteratur som berör vårt ämne. Vi har intervjuat och har knutit an svaren från dessa till den valda litteraturen. Vi har upptäckt att den information och kunskap som dessa pedagoger och rektorer hade var bristfällig. I slutet på arbetet läggs det fram idéer på hur skolorna bör jobba med dyslexi.

Författare

Cornelia Applehoff Ylva Svebrant

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Centrum för teknikstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..