Sök:

Servervirtualisering idag

En undersökning om servervirtualisering hos offentliga verksamheter i Sverige


I dagens läge saknas en sammanställning av hur servervirtualisering är implementerat och hur det fungerar hos olika verksamheter i Sverige. Detta arbete har därför, genom en enkätundersökning, besvarat frågeställningen: "Hur ser servervirtualiseringen ut hos kommuner och landsting i Sverige?" Resultaten visade bl.a. att servervirtualisering är väl implementerat av kommuner och landsting i Sverige. Resultaten var dessutom väldigt lika mellan dessa organisationer. Det genomförda arbetet ger olika typer av verksamheter stöd vid planering och implementering av servervirtualisering.

Författare

Filip Färlind Kim Ottosson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..