Sök:

Reed-Solomon-koder i ett McElieceskryptosystem

En kodteoretisk genomgång


Detta arbete är ett examensarbete i matematik på kandidatnivå vid Växjö universitet. Det är en studie av kodningsteori i allmänhet med fokusering på cykliska koder och Reed-Solomon-koder i synnerhet. Reed-Solomon-koderna används för att skapa McElieces kryptosystem. En kortfattad analys av McElieces kryptosystems säkerhet görs tillsammans med en genomgång av kända sätt att forcera denna typ av kryptosystem. Här visar det sig att användning av Reed-Solomon-kod försvagar kryptosystemet i förhållande till om den ursprungligt föreslagna Goppa-koden används. För att kunna göra denna säkerhetsanalys görs också en kortfattad genomgång av komplexitetsteori och vad det innebär att ett problem är NP-fullständigt.Nyckelord: Kodningsteori, Kodteori, Cykliska koder, BCH-koder, Reed-Solomon-koder, McElieces kryptosystem, Kryptering, Kodforcering, Komplexitetsteori, NP-fullständigt

Författare

Magnus Henriksson

Lärosäte och institution

Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..