Sök:

Projektledning

En rapport om projektledning inom postproduktion av la?ngfilm


Denna rapport beskriver processen som projektledare/bildkoordinator pa? fo?retaget The Chimney Pot genom hela processen inom postproduktion av en la?ngfilm. Rapporten a?r utfo?rd i kursen Praktiskt examensarbete inom programmet IT, medier och design pa? So?derto?rns ho?gskola under VT 2012. Rapporten beskriver olika faser inom projektledning och hur man anva?nder modeller och verktyg fo?r planering, informationshantering, kommunikation och hur man tilla?mpar la?mpliga modeller fo?r olika projekt. Rapporten inneha?ller teorier om projektledning och beskrivning hur dessa a?r anva?nda i det praktiska arbetet med att go?ra en la?ngfilm, fra?n planering och uppfo?ljning med team till leverans av fa?rdig film till kund. Na?got som visat sig under projektets ga?ng a?r hur viktig del kommunikation och tydlighet a?r i projektarbete samt hur mycket samarbete det kra?vs inom projektteamet. Denna rapport beskriver kommunikation i teorin samt hur kommunikation anva?nts i detta projekt.

Författare

Hanna Sandberg

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..