Sök:

Produktionsförbättringar för ökad leveransförmåga


Kabe är Skandinaviens ledande husvagnstillverkare. Man tillverkar all träinredning till husvagnarna i egen snickerifabrik. Man vill nu förbättra verksamheten där för att kunna förse slutmonteringen av husvagnar med rätt material vid rätt tidpunkt osv. För att genomföra denna uppgift har vi först gjort en kartläggning av nuläget. Beskrivningen börjar med modellutbudet, fortsätter med slutmonteringen av husvagnar och avslutas med snickerifabriken. Detta arbete är begränsat till snickerifabriken och en del av de förbättringsområden som framkommit under kartläggningen hamnar därför utanför avgränsningarna för detta arbete. De förbättringsområden som är påverkbara i detta arbete har analyserats och resultatet blev att gå vidare med kvalitetskontroll och produktionsstyrning.Motiveringen till att införa kvalitetskontroll är att Kabe har mycket höga kvalitetskrav på husvagnarna och den enda kvalitetskontroll där resultatet dokumenteras är slutkontrollen och man vet då inte var eventuella kvalitetsbrister uppstått. För att säkerställa denna höga kvalitet kör man idag med överproduktion och vid behov också extra beställning från kund.Orsaken till att vi vill utveckla produktionsstyrningen är att dagens styrning baseras på bedömningsförmågan hos ett fåtal nyckelpersoner. Denna bedömning baseras på deras erfarenhet och ett fåtal produktionsdata som i många fall är inaktuella. Detta gör att det är svårt att överblicka produktionen och sätta in de åtgärder som behövs. För att säkerställa leveransförmågan hos snickerifabriken måste uppföljningen av produktionen vara i realtid.

Författare

Mårthen Lorin Magnus Castensson

Lärosäte och institution

Högskolan i Jönköping/ING, Industriell organisation och produktion

Nivå:

Detta är en D-uppsats.