Sök:

Pojkars och flickors förhållningssätt

ett utvecklingsarbete
för jämlikhet mellan könen


Med vårt examensarbete ville vi studera och utveckla pojkars respektive flickors förhållningssätt till varandra. Undersökningen genomfördes under en sju veckors period i en förskoleklass i Luleå. Barngruppen bestod av 14 barn, nio flickor och fem pojkar. Barnen fick genom olika könsrollsrelaterade övningar visa på hur de förhöll sig gentemot varandra. Våra undersökningsmetoder bestod av barn-intervjuer med öppna frågor och barnobservationer. Detta redovisade vi genom att använda oss av en löpande text och grupperat stapeldiagram som visade på skillnaden i svaren på intervjuerna. Barnen var positiva till vårt utvecklingsarbete och resultatet visade på en förändring i deras förhållningssätt gentemot varandra. Trots den korta tidsperioden för genomförandet så skedde en utveckling hos barnen som är på god väg att utvecklas till något positivt.

Författare

Cecilia Karlsson Anneli Öhrvall

Lärosäte och institution

Luleå/Lärarutbildning

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..