Sök:

Platsens förfall

En studie om platsidentitet i ett gruvsamhälle i förändring


I norra Sverige ligger Malmberget, ett gruvsamhälle grundat i slutet av 1800-talet. Staden har växt upp runt gruvan,vilken även har fött staden. Sedan 1960-talet har dock gruvbrytningen tagit staden i anspråk, då malmådern som saktamen säkert förs till ytan, sträcker sig in under samhället. Brytningen har gjort stora delar av staden obeboelig på grundav rasrisk och under 2000-talet togs beslutet att helt och hållet avveckla samhället. Den här studien undersöker hurförlusten av platsen påverkar malmbergsbons platsidentitet, samt hur platsidentiteten påverkar inställningen till gruvansexpansion på bekostnad av samhället. Genom kvalitativa intervjuer med invånare på orten studeras platsidentiteten iMalmberget. Intervjuerna analyseras med hjälp av Glynis Breakwells identitetsprocess teori samt Ben Marsh teori omplatsidentitet. Studien visar att platsidentiteten påverkas av de förändringar som sker på grund av gruvans verksamhet,samtidigt som platsidentiteten i gruvsamhället möjliggör förändringen.

Författare

Anton Alriksson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..