Sök:

Naturvetenskap i förskolan.

En studie i pedagogers syn på naturvetenskap i förskolan och hur de synliggör den.


Syftet med min studie var att se hur pedagoger ser på naturvetenskap i förskolan. Vad kan naturvetenskap vara för förskolebarn och hur lyfter pedagogerna fram den? Jag var också intresserad av att få veta hur de använder sig av ett undersökande och utforskande arbetssätt, som har stora likheter med ett naturvetenskapligt arbetssätt.Som metod använde jag kvalitativ undersökning och intervjuade sju förskollärare. De var alla eniga om att naturvetenskap är ett brett och viktigt ämne. I första hand är det biologin man lyfter fram. Det är där man har mest kunskaper och därmed känner sig tryggare att utmana barnen. Men de var alla medvetna om att naturvetenskap i förskolan kan vara mycket mer och de efterlyste diskussioner och fortbildning i vad naturvetenskap kan vara, för att få syn på den och för att bli bättre på att lyfta fram den i vardagen på förskolan.

Författare

Lena Ljungberg

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..