Sök:

Nästa uppdrag obemannat?

en undersökning av UAV


Denna uppsats avser lämna ett bidrag till ökad spårbarhet mellan den svenska UAV-utvecklingen och Försvarsmaktsidé 2020. Detta görs genom att undersöka vilka uppgifter UAV:er kan komma att lösa vid ett väpnat angrepp på Sverige.

Författare

Magnus Fransson

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..