Sök:

Närvarodetektor med IR och ultraljud


En närvarodetektor i form av en IR-detektor uppfyllde inte de önskade kraven och Eluw Electronic AB hade planer på att utveckla produkten vidare. IR-detektorn registrerar endast rörelse på en person vilket inte alltid är tillräckligt i företagets anläggningar. En person som inte är i rörelse måste också detekteras för att upprätthålla säkerheten runt en specifik anläggning. Företaget efterfrågade en närvarodetektor som klarade båda dessa detekteringar. Ett examensarbete på Luleå tekniska universitet löste uppgiften och en väl fungerande närvarodetektor med IR och ultraljud har utvecklats. Närvarodetektorn bygger på en kombination av den redan använda IR tekniken och som komplement har en ultraljudmodul utvecklats för att detektera personer som inte är i rörelse. En mikrokontroller används som hjärnan i närvarodetektorn, IR-modulen är den dominerande av de två modulerna och ultraljudmodulen aktiveras endast då ingen rörelse förekommer. Största delen av arbetet har varit att utveckla ultraljudmodulen med den tillhörande mikrokontrollern. Genom mjukvaran i mikrokontrollern genereras en spänningssekvens som sänds ut i luften via en sensor, då som ultraljud. Ett avstånd beräknas sedan beroende på hur lång tid det tog innan ljudsekvensen nådde tillbaka till närvarodetektorn. Närvarodetektorn kan egentligen beskrivas som en kombinerad rörelsedetektor och avståndsmätare. Resultatet av examensarbetet är en prototyp som uppfyller de från början ställda kraven.

Författare

Kent Danielsson

Lärosäte och institution

Luleå/Systemteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..