Sök:

Martin, Andy, Söder, Petter och Martin


Med skulpturer i lera vill jag starta endiskussion om hur vi ser på intim närhetmellan män i en bastuklubbsmiljö.

Författare

Ellinor Augustini

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..