Sök:

Kvalitetssäkring av gjutgods till verktyg och utrustningar för karosstillverkning inom bilindustrin


Detta examensarbete är ett försök att skapa en enkel handbok, där man lätt kan slå upp fakta om olika typer av gjutlegeringar. Samtidigt är det en undersökning om hur man kan förbättra kvalitetssäkringen av gjutgods. För att uppnå det förstnämnda har grundliga litteraturstudier utförts och resultatet har blivit ett antal avsnitt som tar upp det viktigaste om gjutning och gjutgods. I dessa avsnitt kan man läsa om olika gjuttekniker, legeringars gjutegenskaper, olika typer av värmebehandlingar, gjutdefekter, vanliga metoder för kontroll etc. Undersökningen av kvalitetssäkringen, och om dess förbättring, möjliggjordes genom kontakt mellan olika företag och genom att prova tekniker, såsom finita element beräkning (FEM) och gjutsimulering, och dra slutsatser från dessa resultat. FEM-beräkningen utfördes med programvaran ABAQUS och gjutsimuleringen med programvaran NovaFlow&Solid. Examensarbetet är alltså inte bara ett sätt att få information om gjutning, utan även ett förslag på hur man ska gå till väga för att förbättra kvalitetssäkringen av gjutgods. Det utfördes åt ABB Body-In-White i samarbete med IUC. Ett antal försök gjordes för att ta reda på hur olika metoder kan utnyttjas inom kvalitetssäkring. Resultaten från dessa försök visade att produkten i fråga inte är i fara för bristning, det kan dock finnas en viss liten risk för utmattning, för att vara säker på detta måste dock andra typer av försök utföras. Vidare påvisades det att gjutsystemet fungerade bra och att inga större faror för defekter förekom.

Författare

Ricardo Canto Leyton

Lärosäte och institution

Luleå/Material- och produktionsteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..