Sök:

Kostintag, energiförbrukning och kroppssammansättning hos orienterare


Bakgrund Orientering a?r en utha?llighetsidrott da?r tempo och intensitet varierar, beroende pa? terra?ng och lo?parens navigationsfo?rma?ga, och den skiljer sig fra?n vanlig utha?llighetslo?pning genom att den ocksa? innefattar kuperad terra?ng och ett kognitivt inslag. Prestationsfo?rma?gan hos orienterare kan da?rfo?r antas vara mer beroende av kostens sammansa?ttning a?n fo?r vanliga lo?pare. Forskningen om kroppssammansa?ttning, energiutgifter och kostintag hos orienterare a?r idag bristfa?llig. Syfte Syftet med studien var att underso?ka kroppssammansa?ttning, energifo?rbrukning och kostintag hos orienterare och ja?mfo?ra detta med deras behov och de rekommendationer och krav som finns fo?r orienterare fo?r att prestera optimalt inom sin idrott. Metod I studien deltog 18 orienterare, nio ma?n och nio kvinnor mellan 16 och 29 a?r, fra?n strax under elitniva? till elitniva? inom orientering. Kroppssammansa?ttningen underso?ktes med Bodpod och bioimpedans. Under tre dagar, varav tva? tra?ningsdagar och en vilodag, underso?ktes energifo?rbrukning med aktivitetsma?tare och aktivitetsdagbok samt kostintaget med en tre-dagars va?gd kostregistrering. Resultat De manliga deltagarna hade en kroppssfettprocent pa? 11,4 ± 4,4 % och de kvinnliga pa? 26,2 ±4,5 %. Energifo?rbrukning under tra?ningsdagar fo?r manliga deltagare var 3804 ±451 kcal och fo?r kvinnliga deltagare 2963 ± 391 kcal. Sja?lvrapporterat energiintag var 3233 ±564 kcal fo?r ma?n och 2384 ± 428 kcal fo?r kvinnor. Intaget av protein var 1,6 g/kg kroppsvikt och av kolhydrater 4,8 g/kg kroppsvikt. Genomsnittligt fettintag var 32 energiprocent. Majoriteten av deltagarna hade en sto?rre energifo?rbrukning a?n sitt rapporterade energiintag. Slutsats Studien visade pa? en negativ energibalans hos majoriteten av deltagarna, fra?mst under tra?ningsdagar. Ma?nga deltagare borde o?ka intaget av kolhydrater och va?tska fo?r att optimera sin prestation. Ma?ngden protein och fett la?g relativt bra i fo?rha?llande till rekommendationerna. 

Författare

Jenny Danielson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..