Sök:

Kossan och ägget

barns lärande genom temaarbete


Syftet med vårt arbete var att se hur barnens förståelse ökar genom ett temaarbete. Vårt temaarbete handlade om äggets innehåll, kon och mejeriprodukterna. Vår undersökning genomfördes under våren 2003 på en förskola i Boden och en i Falkenberg.I undersökningen var 17 barn i åldrarna 4-5 år med. mätmetoderna som vi använde oss av var barnintervjuer, enkäter och barnens teckningar. I vår undersökning fann vi att barnen lärde sig mest då de själva fick undersöka, det vill säga då de använde sig av sin färdighet.

Författare

Karin Gadd Katarina Häggståhl

Lärosäte och institution

Luleå/Lärarutbildning

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..