Sök:

Körkomposition

spelrum åt min skapanderöst


I detta sja?lvsta?ndiga arbete tog jag fo?r fo?rsta ga?ngen chansen att a?gna mig a?t komposition fo?r ko?r. Jag iakttog och dokumenterade den initialt kra?vande processen att komma iga?ng, men ocksa? ka?nslan av att det lossnade efter att avgo?rande beslut hade fattats. Detta arbete resulterade i ett folkmusikinspirerat arrangemang och tva? tonsatta dikter av Catharina O?stman. I arbetet har jag la?rt mig att jag har mycket gemensamt med andra kreativa ma?nniskor och att skaparprocessen a?r en o?mta?lig balansga?ng mellan strukturerat ka?mpande och inspirationsgivande o?gonblick.

Författare

Ingrid Sivard

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..