Sök:

Kan ämnet kemi bli lättare att förstå genom ett laborativt
arbetssätt?


Syftet med detta arbete är att undersöka om ett laborativt arbetssätt kan få eleverna att uppleva att kemi är lättare att förstå. Arbetet har genomförts i en klass i år 8 i Kiruna kommun. Material som jag använt mig av för att mäta den här undersökningen har varit laborationsrapporter, enkäter och observationer. Min undersökning visar att eleverna upplever att det är lättare att förstå ämnet kemi genom laborativt arbete.

Författare

Kristina Gustavsson

Lärosäte och institution

Luleå/Utbildningsvetenskap

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..