Sök:

Kakornas skymning

En profetia om galna programmerare


Denna undersökning är en komparativ studie som utgår från hur Fredrich Nietzsche och hans Gud är död kan ha betydelse för hur utvecklare såväl som konsument uppfattar cookies i webbläsare. Syftet är att genom Fredrich Nietzsches ögon undersöka hur cookies död påverkar webbläsare och med den kunskapen problematisera användning av cookies i webbapplikationer. Undersökningen grundar sig i frågeställningen: Hur uppfattas cookies som ett maktförfogande väsen?Genom att titta på hur cookies idag används till andra ändamål än vad grundtanken en gång var, går det att utläsa hur cookies pålitlighet idag är tveksam. Cookies som länge dominerat utveckling av applikationer på Internet framstår idag i många forum som ett hot mot integritet och säkerhet. Cookies som en gång var en symbol för trygghet och robusta applikationer står under förändring och kan inte längre fungera som meningsbärare för en hel värld av Internetanvändare.Undersökningen påvisar att det inte går att utläsa för- eller mot argument som ensamt kan tala för om vi skall ha kvar cookies eller inte. Däremot kan Gud är död fungera som ett tillvägagångssätt för att betrakta cookies som en innehavare av makt eftersom att utvecklare såväl som konsument påverkas av att dödförklara cookies.

Författare

Niklas Johansson Andreas Boqvist

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..