Sök:

Juventus IF

Interaktion inom ett marknadssystem fo?r ett amato?rlag


Inledning/Bakgrund: En division 3-klubb har under fyra sa?songer va?rvat na?stan 70 spelare och har samtidigt uppma?rksammats i media fo?r deras engagemang i Sierra Leone, med ett va?lgo?renhetsprojekt vid namn ?Fotboll kan hja?lpa?. Det gjorde fo?rfattarna nyfikna, hur a?r det mo?jligt att en amato?rklubb i fotboll kan va?rva spelare utomlands i dagens fotbollsmarknad. Med utga?ngspunkt fra?n Charles E. Lindbloms tankar om de a?tta ba?rande konstruktioner inom ett marknadssystem fo?rso?ker vi fo?rsta? hur marknadssystemet samordnar akto?rer fo?r Juventus att mo?jliggo?ra sin affa?rside?.Fra?gesta?llning: A?r de a?tta ba?rande konstruktioner fo?r ett marknadssystem applicerbar ur underso?kningsobjektets synpunkt? Hur har marknadssystemet mo?jliggjort fo?r Juventus att va?rva spelare utanfo?r Sveriges gra?nser?Syfte: Syftet med uppsatsen a?r att studera om Juventus inga?r i ett marknadssystem och hur marknadssystemet har mo?jliggjort Juventus IF:s verksamhet med att fo?rse den svenska fotbollsmarknaden med spelare utanfo?r Sveriges gra?nser.Teori: De a?tta ba?rande konstruktioner fo?r ett marknadssystem, enligt Charles E. Lindblom, fra?n boken Marknad och Samha?lle.Slutsats: Studien visar att de a?tta ba?rande konstruktionerna a?r applicerar fo?r Juventus IF, genom att marknadssystemet samordnar och organiserar med varandra kan en klubb som Juventus verka inom fotbollsmarknaden med att hantera spelaro?verga?ngar utanfo?r Sveriges gra?nser. 

Författare

Marco Ratkovic Kin Tsang

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..