Sök:

Jämförelse av tjänstgöringsbestämmelser i BCL-D och EU-OPS

En fallstudie för West Air Sweden


För ett flygbolag är det viktigt att ha en effektiv planering av sina resurser. Att kunna utnyttja personal och flygplan på rätt sätt är en förutsättning för en fortsatt överlevnad på marknaden. Flygbolagens tjänstebestämmelser regleras idag enligt nuvarande BCL-D 1.15. Under våren 2004 har Luftfartsverket behandlat en remiss som utgör ett förslag på en eventuell förändring av dessa tjänstebestämmelser. Remissen är ett förslag som skall gälla det gemensamma regelverket EU-OPS. Arbetet går ut på att undersöka skillnaderna mellan dessa två regelverk. Dels genom att beskriva skillnaderna men även genom att se effekterna vid en jämförelse av aktuella tjänstgöringsperioder. Rapporten mynnar ut i ett resultat som beskriver skillnaderna mellan regelverken och även hur West Air påverkas av dem. Arbetet innehåller även en diskussion där resultatet analyseras och delvis utvecklas.

Författare

Markus Karlsson Håkan Lundberg

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..