Sök:

Introverta på Baker Street

En narrativ analys av introverta karaktärer i BBC


Den här uppsatsen är en undersökning av hur det introverta persolighetsdraget gestaltas i den brittiska tv-serien Sherlock (2010-) och huruvida den reproducerar en stereotyp syn på introverta personer. Detta gjordes med en narrativ analys av huvudkaraktärerna med utgångspunkt i teorier om narratologi, konstruktiom av karaktärer, representation, stereotyper och hegemoni. För att få en definition på vad det innebär att vara introvert applicerar vi teorier om personlighetspsykologi på de fiktiva karaktärerna. I den stereotypa gestaltningen av en introvert karaktär i populärkultur framställs dennes introverta personlighetsdrag som någonting negativt. Dessa karaktärer saknar ofta karisma och blir tråkiga och intetsägande. Detta är en stereotyp som länge funnits i filmbranschen. Den här uppsatsen analyserar karaktärerna Sherlock Holmes och John Watson och deras narrativ och utveckling med utgångspunkt i introversion/extroversion. Resultatet visar att framställningen av karaktärernas introverta personligheter inte kan kallas stereotyp. Båda karaktärerna har, i likhet med verkliga människor, både introverta och extroverta drag vilket gör det omöjligt att reducera dem till en enda egenskap.

Författare

Åsa Stubbfält Minna Törmä

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..