Sök:

Integralekvationer


Denna skrift är huvudsakligen en översättning av delar av kompendiet Integral Equations av Yury V. Shestopalov och Yury G. Smirnov (Karlstads universitet 2002), till vilken jag bifogat några egna exempel och en biografi över Ivar Fredholm. Skriften är författad i början av 2005, då jag läste kursen "Integralekvationer" för Yury Shestopalov.

Författare

Fredrik Smeds

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..