Sök:

Inkluderande undervisning - hur når vi dit?

En systematisk litteraturstudie om inkludering ur ett specialpedagogiskt perspektiv


Denna systematiska litteraturstudie behandlar ämnet inkludering inom specialpedagogiken. Såväl svenska som internationella forskares syn på inkludering och vägen dit. Studien utreder begreppen kategorisering och inkludering. Syftet med undersökningen var att identifiera ett par möjligheter som gynnar inkludering och ett inkluderande arbetssätt som kan användas i den svenska skolan.  Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med relevant forskning som källor.  Resultaten pekade på tre möjligheter som kan bidra till inkludering, delaktighet och deltagande, tid och lärarens kunskaper och attityder till ett inkluderande arbetssätt. Resultatet diskuteras sedan under diskussionskapitlet och slutsatser dras.  

Författare

David Juel

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..