Sök:

Har storleken betydelse?

Om att kombinera text och bild i reklamannonser


Framgångsfaktorer för svenska tillverkningsföretag att lyckas i Ryssland.

Författare

Mikael Björemo

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..