Sök:

Grafisk profilering med praktisk tillämpning på PZ hair

Graphic profiling with a practical application on PZ hair


Design, Grafiskt program, Symbol, Hair

Författare

Ning Bark

Lärosäte och institution

Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..