Sök:

Genusperspektiv i historieundervisningen


Syftet med utvecklingsarbetet var att se hur eleverna upplevde historieundervisningen ur ett genusperspektiv. Utvecklingsarbetet bedrevs på två skolor, gymnasieskolan Hackspetten i Luleå respektive Välkommaskolan i Gällivare. Eleverna besvarade ett antal enkätfrågor och utifrån dessa svar presenterades resultaten i diagram. Svaren visade att eleverna upplevde undervisningssättet och arbetsmetoden som intressant. Att lyfta fram kvinnan i historieundervisningen är ett sätt att skapa engagemang hos eleverna för ämnet, detta utesluter inte andra perspektiv.

Författare

Ulrika Norberg Catrine Äijä Anders Österberg

Lärosäte och institution

Luleå/Utbildningsvetenskap

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..