Sök:

Framtiden för ett bränsletillverkande företag


SammanfattningTitel: Framtiden för ett bränsletillverkande företag Seminariedatum: 2005-01-18 Ämne/Kur's: FEK 591 Magisterseminarium, 10 poäng Författare: Christian Hulteberg, 790308-4171 Michael Eriksson, 730508-2732 Handledare: Allan T. Malm Stefan Yard Nyckelord: Scenarioanaly's, Optionsstrategi, Williamson Syfte: Syftet med denna uppsat's är att finna en proces's för att ta fram framtidsoptioner i form av sdtrategier åt ett bränsletillverkande företag i Sverige. Samt att med hjälp av denna proces's presentera en uppsättning strategioptioner i form av en strategiportfölj. Metod: Egen utveckling av Williamsonsmetod för att få fram optioner på framtiden, baserad på scenarioanaly's Empiri: Den empiri som använt's kommer i huvudsak ifrån vetenskapliga tidskrifter. Slutsatser: De huvudsakliga slutsatserna är att den metod som tagit's fram för att få fram strategioptioner fungerar tillfredställande och den presenterade optionsportföljen ger en bra position inför framtiden.

Författare

Michael Eriksson Christian Hulteberg

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..