Sök:

Flebografi eller ultraljud vid diagnostik av djup ventrombos i ben?


Bakgrund En utvärdering av metodbyte från att göra flebografi som vi hade som förstahandsmetod 2012, till att göra ultraljud ben vid frågeställning djup ventrombos(DVT) som vi gör nu 2013. Studien är en kvantitativ retrospektiv registerstudie 3 månader 2012 och 3 månader 2013 för att kunna jämföra undersökningarna. Syftet är att ta reda på hur många undersökningar är gjorda och hur många är det som har DVT. Är det några som kommer tillbaks för lungemboli(LE) frågeställning utav de som det är gjort ultraljud ben på? Hur många av patienterna har det tagits D-dimer på samt går det att se hur många som är riskpatienter på remissen? Resultat Det är 82 st. flebografier och 338 st. ultraljud som ingår i studien. Det var 92 personer som hade en DVT. Det var 53 personer som kom tillbaks inom 10 dagar och fick göra en CT-pulmonalisangio. Det var 6 som hade LE varav en var sadelemboli.Diskussion Materialet var tillräckligt stort för att göra en studie. Det går att fundera över om det vid stor misstanke bör göras en flebografi om det inte går att se någon DVT på ultraljudet.

Författare

Elisabeth Jonsson

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..