Sök:

Färgkodning för ett självständigt liv

Wayshowing för personer med demenssjukdom


I denna rapport beskriver jag hur jag tagit mig an ett rumslig informationsproblem som grundar sig i personer med demenssjukdoms mentala fo?rma?ga att orientera sig. Min bakgrund som undersko?terska i kombination med min kunskap i hur rum pa?verkar ma?nniskans beteende go?r att jag reagerat pa? de miljo?er da?r dessa personer vistas. Studien a?r genomfo?rd pa? Marielunds a?ldreboende och seniorboende i Eskilstuna kommun och syftar till att fra?mja de boendes sja?lvsta?ndighet.Resultatet visar arkitekturens komplexitet och observationen av boendet avslo?jar en ma?ngd rumsliga hinder som pa?verkar orienterbarheten negativt fo?r personer med demenssjukdom. Utifra?n teorier om hur vi ma?nniskor orienterar oss och hur demenssjukdom pa?verkar den kognitiva fo?rma?gan har ett gestaltningsfo?rslag pa? ett va?gledningssystem tagits fram. Forskningen visar pa? behovet av anpassning av boendemiljo?er fo?r personer med demenssjukdom och att en medveten fa?rgsa?ttning kan hja?lpa dessa personer till ett mer sja?lvsta?ndigt liv. Va?gledningssystemet a?r designat fo?r att leda betraktaren med hja?lp av referenspunkter i form av fa?rgkodade va?ggmoduler och ledtra?dar i form av linjer i golvet. Slutsatserna av studien visar att en tydligare o?versikt av miljo?n och visuella hja?lpmedel kan go?ra sa? att de boende klarar sig ba?ttre sja?lv vilket i sin tur go?r att de kan bo kvar hemma la?ngre.

Författare

Eva Persson

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..