Sök:

FDI i Vietnam, Policys och dess effekter


Vietnam genomgick i slutit på 1980-talet en ekonomisk reform som kallades Doi Moi. Ett steg i denna reform var att utländska direktinvesteringar (FDI) tilläts komma in i landet, något som tidigare ej var möjligt. FDI inflödet har haft en viktig roll gällande den ekonomiska tillväxten i Vietnam och har fungerat som en byggsten under landets övergång från en planekonomi. Det finns olika faktorer som påverkar investerares beslut att investera utomlands. För att påverka dessa beslut och därmed försöka öka inflödet av FDI har Vietnam utformat och reformerat flertalet investeringspolicys. Vilken effekt har dessa policys haft på FDI? Det har skett åtskilliga policyreformer de senaste två decennierna som bland annat förbättrat investeringsklimatet och skapat investeringsincitament för utländska investerare. Dock finns det även FDI restriktioner som påverkat inflödet negativt. Sedan Vietnam började tillämpa investeringspolicys har inflödet av FDI ökat i landet och för att i framtiden kunna konkurrera om att attrahera FDI måste landet fortsätta att liberalisera sina investeringspolicys.

Författare

Helena Svensson Emeli Möller

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..