Sök:

Effekter av akupunktur och ultraljud vid triggerpunktrelaterad smärta

en systematisk litteraturstudie


Myofasciellt smärtsyndrom orsakas av aktiva triggerpunkter och kan därmed kallas triggerpunktrelaterad smärta. Triggerpunkter är hyperirretabla områden i muskelvävnad som karaktäriseras av att patienten hoppar till vid palpation. Akupunkturbehandling vid triggerpunktsrelaterad smärta har visat positiva effekter. Detsamma gäller för ultraljudsbehandling. Syftet med denna studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter ultraljud och akupunktur har vid triggerpunktrelaterad smärta. Både ultraljud och akupunktur visade positiva effekter i förhållande till kontrollbehandling och placebobehandling. Bland akupunkturartiklarna var studiernas resultat mer entydliga än ultraljudsartiklarna. Evidensläget för båda behandlingsmetoderna blev otillräckligt vetenskapligt underlag eller begränsat vetenskapligt underlag, vilket kan återföras till bristen på studier och dess kvalitet.

Författare

Mehriar Agah

Lärosäte och institution

Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Sjukgymnastik

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..