Sök:

Dyslexi ur en pedagogisk didaktisk dimension


Arbetets art: Examensarbete, om 15hp inom lärarprogrammet. Vårterminen 2008

Författare

Christina Björkenvall Starrost Gunnar Lindblom

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..