Sök:

Dop i helig Ande

Om hur initiationen in i tron sker och på vilket sätt människan mottar den helige Ande


Uppsatsens frågeställning: Jag vill ta reda på hur initiationen in i den kristna tron sker och hur människan tar emot den helige Ande. Bakgrunden till detta är den pingstteologisk inställningen, att man först blir kristen och sedan döpt i helig Ande. Beskriver Bibeln, och framför allt Apostlagärningarna den kristna initiationen på detta sätt? Vad innebär det för dem som lever i det nya förbundet att ha den helige Ande och vara döpt i helig Ande?Slutsats: Läran om dop i helig Ande som en tvåstegsinitiation måste avfärdas. Dopet i helig Ande går hand i hand med syndernas förlåtelse som svar på omvändelse och dop. Apostlagärningarna ser det som normen för initiationen in i det kristna livet. Dopet i helig Ande sker alltså när en människa kommer till tro. Den som är döpt i helig Ande får två saker: För det första förs hon in i Guds frälsningshistoriska plan, hon får en ny relation till Gud genom den helige Ande och får uppleva uppfyllelsen av Gamla Testamentets löften om den helige Ande. För det andra förs hon in i en övernaturlig relation till Gud. Hon utrustas med kraft genom den helige Ande. De karismatiska gåvorna är exempel på detta.

Författare

Johan Danz

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..