Sök:

Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946

En studie av förflyttningens organisering i Sverige och Finland


Studie över barnförflyttningen mellan Finland och Sverige under Vinterkriget och Fortsättningskriget

Författare

Marielle Fellman

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..