Sök:

Den matematiska dialogen


Aktivt lyssnande är en teori som berättar hur man kommunicerar med studenter när man undervisar. Detta är ett försök som tillämpar Aktivt lyssnande vid samtal gällande matematisk problemlösning på gymnasienivå. Syftet med detta försök är att studera förändringen av dialogen mellan läraren och studenten under matematiklektionerna. Hur förändras typen av matematiska frågor som studenten ställer till läraren under dialogerna? Hur förändras - tidpunkten då studenten väljer att ställa sin fråga före, under eller efter påbörjad lösning? Kan Aktivt lyssnande hjälpa läraren att tolka studentens språk och förmedla sitt budskap? Datainsamlingen skedde sommaren 2007 hemma hos forskaren med aktivt deltagande. Jag planerar undervisningen och agerar sedan som lärare. Varje dialog dokumenteras inför reflektion och reglering till nästa gång. Försöket visade att aktivt lyssnande i början kräver mer tid per samtalstillfälle med studenten men efterhand med tiden så frågar studenten mindre och försöker göra mer på egen hand. Jag å min sida upplevde studenten mer motiverad och kreativ.

Författare

Michael Marcus

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..