Sök:

Den kompetenta yrkesla?raren - hur yrkesla?rare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet ser på yrkeskompetens


Anledningen till att jag valde att go?ra en studie om yrkesla?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammets syn pa? kompetens, bottnade i en nyfikenhet i hur dessa la?rare kombinerade yrkeskunskap med pedagogik. Ansa?g dessa yrkesla?rare att yrkeskunskap var det centrala eller skulle fo?rdelningen mellan pedagogik och yrkeskunskap vara mer ja?mnt fo?rdelad? Syftet med denna studie var att underso?ka yrkesla?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammets syn pa? sin yrkeskompetens. Anledningen till begra?nsningen att endast anva?nda mig av la?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammet beror pa? att det a?r inom detta omra?de jag sja?lv a?r verksam, och da?rmed a?ven intresserad av. Underso?kningen har skett med hja?lp av en kvalitativ studie, grundat pa? fem intervjuer i halvstrukturerad modell. Av resultatet framkommer att respondenterna definierar yrkeskompetens som att en la?rare ska ha bred och djup yrkeskunskap, ha en pedagogisk utbildning samt ha en bra relation med eleverna. Respondenterna ha?ller sig uppdaterade pa? branschnyheter med hja?lp av resor, facklitteratur och branschskrifter, samt genom att jobba extra inom restaurangbranschen. Na?r det kom till kompetensutveckling lyfte samtliga respondenter fram yrkespraktik som ett bra medel, och som na?got de ga?rna skulle vilja pro?va pa?. Genom att matcha svaren fra?n respondenterna mot Malte?ns (1995) lista o?ver professioner har min slutsats blivit att en bra och kunnig la?rare skall ha kunskap inom ma?nga olika omra?den fo?r att anses som kompetent. 

Författare

Jill Olofsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..